Check mail
Bạn cần cài đặt Flash Player để xem Video!!!
Trẻ mãi không già ! (01/2012)
Thăm thầy Ngọc 20/02/2011
Chờ nhau tại nhà bạn Thủ Quỹ
Lối về Trường xưa 2
Lối về Trường xưa 1

Chia buồn: Bà Cố Tê-Rê-Sa Nguyễn-Thị-Ba, thân mẫu Paul Phạm !

Cập nhật: 2019-11-06 18:26:57

       Chúng tôi vừa nhận được... more

Cập nhật: 2018-07-24 09:59:24

I LOVE YOU ALL Dẫu cho lưu lạc xứ ngư...

Cập nhật: 2018-07-24 09:59:45

Cám ơn các bạn anlacschool . C...

Cập nhật: 2018-06-09 09:58:40

MỘT VÒNG THĂM HỎI. -Alo xin hỏi ...

Cập nhật: 2017-07-06 00:36:35

MỘT VÒNG THĂM HỎI. - Allo phải ng...

Cập nhật: 2017-07-03 11:33:23

MỘT VÒNG THĂM HỎI Tôi mu...

Cập nhật: 2017-07-03 11:31:35

LAC BÚT Một vòng thăm hỏi...

Cập nhật: 2017-07-03 11:29:59

MỘT VÒNG THĂM HỎI - Hello Tuyết ,...

Cập nhật: 2017-07-03 11:29:08

MỘT VÒNG THĂM HỎI. - Hello Nancy , ...

Cập nhật: 2017-07-03 11:28:43

Lạc Bút Vòng Đời. ...

Cập nhật: 2017-05-02 20:41:42

Xin cảm ơn những lời chúc tốt ...

Yoga
Sức Khoẻ và Đời Sống
free counters

Chia buồn: Bà Cố Tê-Rê-Sa Nguyễn-Thị-Ba, thân mẫu Paul Phạm !

       Chúng tôi vừa nhận được tin Bà Cố Tê-Rê-Sa Nguyễn-Thị-Ba, là thân mẫu của bạn Paul Phạm, vừa được Chúa gọi về vào ngày 03 tháng 11 năm 2019 tại California, USA, hưởng thọ 94 tuổi !

       Toàn thể các bạn CHSAL thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Paul Phạm và tang quyến; nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót luôn đoái thương và đón nhận linh hồn Bà Cố Tê-Rê-Sa mau về nước Thiên Đàng hưởng phúc trường sinh muôn đời !

Toàn thể các bạn anlacschool.com thành kính phân ưu !

 

Tin tức - Thư mời cùng loại khác:
Tin buồn : Bạn Trần-Như-Lăng qua đời !
Thông tin bạn Trần Thị Khiết mới qua đời ngày 05 tháng 05 năm 2018 !
Thông tin bạn Hưng mới qua đời ngày 04/03/2018
HOT LINE : 0907 019 720
 (Kiều Công Độ)

HOT LINE : 0908 680 554
 (Trần Thị Kim Trâm)

In Thời Trang
Nhà tài trợ 2
Copyright © 2010 www.anlacschool.com. All rights reserved.